Vedlikehold beboer

Beboere er selv ansvarlig for å sette seg inn i vedlikehold som må gjøres i egen boenhet. Hvis en skal gjøre oppgraderinger er en ansvarlig for at oppgraderingene følger husordensregler og vedtekter for borettslaget. Det er viktig å sette seg godt inn i dette ved bla. kjøp av solskjerming, vifter samt ved oppgradering av leilighet inkludert bad og kjøkken.

VIFTEMOTOR må vedlikeholdes årlig! VIKTIG

Husk å vask filter på kjøkkenviften. Skifter du kjøkkenvifte må du sjekke at ny vifte støtter Villavent (FLEXIT) systemet i leiligheten din. Motoren for ventilasjon for bad og kjøkken er den samme. Det er derfor viktig at kjøkkenviften støtter viftefunksjon på bad. Skifter du til vifte som ikke støtter Villavent og systemet i gården vil du mest sannsynlig få utfordringer med fukt og lukt på bad. Skader som følge av dette må dekkes av beboer. Ønsker du ikke å rense viften selv kan du leie vaktmester for å gjøre det. Du avtaler tid og pris direkte med GOS (Gamle Oslo Servicesentral)   http://gos.no/

For at systemet skal holde en jevn effekt bør vifteskovler sjekkes ca. en gang i året. Vifteskovler rengjøres hvis behov.

Trekk først ut pluggen fra spesialkontakten så viften blir strømløs. Vent i min. 2 minutter så viften får stanset helt.

4 stk. festeskruer ved den runde motorplaten skrues løs. Koplingsboksen på siden sitter festet med borrelås. Denne

trekkes løs fra vifteplaten, viften trekkes så rett ut av viftehuset ved å trekke i den runde motorplaten.

Hele vifteenheten kan nå tas ut til en grundig rengjøring. Bruk et ikke vannbasert fettløsende middel og en liten skrape eller børste  for å fjerne fast smuss på viftehjulet. Pass på at det ikke kommer væske inn i selve motoren. La viften tørke skikkelig før montering.

Pass på ved montering at viften ikke støter bort i noe så viftehjulet blir skadd.

Viktig! Mangel på rengjøring som foreskrevet vil øke faren for brann dersom uhell skulle inntreffe.

VINDU skifte av støv og insektsfilter

Støv- og insektsfilter for spalteventil 40cm (380x12x12 mm)
Støv- og insektsfilter for spalteventiler med ventilåpning på 400/380 mm bredde og 10/12 mm høyde. Ytre mål på filteret er 380x12x12 mm. Støv- og insektsfilteret kan klippes for tilpassing ved behov.

For å sikre at luftgjennomgangen i spalteventilen er som den skal, bør støv- og insektsfilteret skiftes ut med noen års mellomrom. Hvor ofte en bør skifte, er avhengig av hvor utsatt boligen eller bygget er for støvpartikler og insekter. Vi anbefaler derfor generelt at beboer sjekker tilstanden på filterene annenhvert år.

Kan bestilles her: 

https://www.h-vinduet.no/products/stov-og-insektsfilter-for-spalteventil-380x12x12-mm

Sluk på baderom – rengjøres årlig

En gang i året minst må du selv rense sluket på badet. Det hindrer vond lukt og sikrer at vannet renner raskt ned. 1) Du tar av sluklokket, 2) du finner en kopp nede i sluken som du tar opp. Det anbefales at du vasker av den i en bøtte med varmt vann og såpe. Plasser «koppen» tilbake og pass på at den sitter som tidligere. Da unngår du lukt. Du vil merke stor forskjell på hvor raskt vannet renner ned. Ønsker du ikke å gjøre dette selv så kan du leie vaktmesteren til å gjøre det. Du avtaler tid og pris direkte med GOS (Gamle Oslo Servicesentral)   http://gos.no/ Skader ved mangel på vedlikehold og renhold av sluk er beboeres ansvar.