Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til styret og annen relevante kontaktinformasjon.

VAKTTELEFON RØRLEGGER

Vaktmester (ventilasjon, sluk, hjelp til bortkjøring av søppel)                         

Gamle Oslo Service Sentral,  Heimdalsgata 36, 0578 Oslo                            

Telefon: 23 30 11 50      E-post post@gos.no

Forretningsfører (husleie, betaling)                                                                       

Boligbyggelaget USBL, Arbeidersamfunnets plass 1

Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo                                                              

Telefon: 22 98 38 00       E-post usbl@usbl.no

Styret (søknader om husdyr, endring i leilighet, husbråk):

Alle styremedlemmene har full jobb i tillegg til styrevervet og det er derfor fint om du mailer henvendelser som ikke haster. Får du ikke tak i styret kontakter du ved praktiske ting Vaktmester eller USBL.

Klage på parkering følg skiltene alle klager må skje skriftlig til parkeringsselskap. Har du spørsmål om leie av p-plass kontakt:     j.runar.pedersen@gmail.com

Relevante skjemaer for beboere kan du finne på hjemmesidene til USBL.

Styreleder Ingelin Pedersen

Vikengata 2,   mob: 93467241 e-post: ingelin_pedersen@yahoo.no

Styremedlem Anja Bakkeli

Nonnegata 15,   mob: 46543034 e-post: anjabakkeli@gmail.com

Styremedlem Inge Dahlman

Nonnegata 15, mob: 95060146  e-post: inge.dahlman@asplanviak.no

Styremedlem Morten Kristian Andersen

Nonnegata 15, mob: 91642536  e-post: mortenkr.andersen@gmail.com

Styremedlem Vebjørn Torsetnes

Vikengata 4, mob: 95204505 tvebjorn@online.no

Varamedlem Anne Grete Tøge 

Nonnegata 15, mob: 93651644 e-post: anneto@oslomet.no

Varamedlem John Runar Pedersen

Vikengata 4,  mob: 90950380  e-post: j.runar.pedersen@gmail.com

Varamedlem Rune Sandin Sandnes

Vikengata 4,  mob: 93240685 e-post: rsandne@online.no

Garagård (Samarbeid om gårdsrom og garasje med Klosterenga borettslag)

Inge Dahlman (leder), Justiskroken  mob: 950 60 146)

Hege Underdal (nestleder), Klosterenga mob: 464 00 434

Lise Hauge (referent), Klosterenga mob:  958 53 775

Ketil Skogen, Klosterenga mob: 911 81 440

Morten Andersen, Justiskroken mob:  916 42 536

Anne Grete Tøge, Justiskroken mob:  936 51 644

Fakturaadresse

Justiskroken Borettslag v/Boligbyggelaget Usbl                                    

946738530                                                                                                       

Postboks 2740.                                                                                                         

7439  TRONDHEIM

Fakturaer kan også sendes som EHF, evt. per e-post til faktura@usbl.no    Ved EHF oppgis deres orgnr: 946738530