Aktuelt

Fasadeoppussing i Østfoldgata 2

Østfoldgata 2 skal gjennomføre en nødvendig fasadeoppussing av hele gården. Blindgavlene som vender mot vårt gårdsrom skal også repareres og  pusses / males. Fargen vil bli den samme som i dag.

Arbeidene kan vare i opptil 3-4 måneder og som gode naboer må vi leve med stillaset i denne perioden.

Det er lovet fra styret i Østfoldgata 2 og byggleder for arbeidene at det ikke skal benyttes kjemikalier ved rensing av veggen. Det skal kun benyttes varmt vann.

Vi har gjort styret i Østfoldgata 2 oppmerksom på at de må sørge for tilstrekkelig sikring av stillasene mhp. på ulemper, barns lek og sikkerhet for oss alle. Gi beskjed hvis dere mener at dette ikke blir tilstrekkelig  ivaretatt. 

Planter og bed blir reetablert etter oppussingen.

Hilsen Garagård

Har du el-bil og lader i garasjen?

Her finner du en brukerveiledning og feilsøkingsprosedyre for ladeboksenInformasjon om bestilling av elbil lader og kostnader

Du kan bestille ladepunkt på den parkeringsplassen som du/din andel har bruksrett på i kjelleren. Dette gjør du enkelt ved å benytte skjema under – hvor du finner ytterligere informasjon om hvordan dette gjøres og kostnader knyttet til dette.

Du kan levere dette skjemaet på to måter:
1. Ved å levere utskrift av skjema til Morten Andersen i Nonnegata 15.
2. Ved å skanne det signerte skjemaet og sende det til: mortenkr.andersen@gmail.com

 

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Justiskroken Borettslag

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Justiskroken Borettslag vil bli avholdt 02.06.2020-09.06.2020.

Årets generalforsamling vil bli avholdt digitalt, via Usbl sin løsning på «Min Side».

Alle andelseiere oppfordres til å registrere seg i god tid. På «Min Side» har du også informasjon om dine fakturaer m.m. Protokoll vil være digitalt tilgjengelig via «Min Side» i etterkant av gjennomført møte.

Frist for innmelding av saker og kandidaturer er 22.05.2020

Følgende verv er på valg:
Styreleder, styremedlem (3 stk), varamedlem (2 stk).

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Da årets generalforsamling avholdes digitalt, frarådes det å melde inn saker av større økonomisk, juridisk eller teknisk betydning. Disse anbefales å utsette til muligheten for fysiske møter i større grad er tilstede. Løsningen er svært forenklet og prioriteringen er å godkjenne budsjett, årsmelding og sette et nytt styre for neste periode.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret@justiskroken.no innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg samme dag som møtestart for ordinær generalforsamling.

Vennlig hilsen
Ingelin Pedersen
Styreleder
 
 

Vifte i leiligheten

husk å vask filter på kjøkkenviften. Skifter du kjøkkenvifte må du sjekke at ny vifte støtter Villavent systemet i leiligheten din. Motoren for ventilasjon for bad og kjøkken er den samme. Det er derfor viktig at kjøkkenviften støtter viftefunksjon på bad. Skifter du til vifte som ikke støtter Villavent og systemet i gården vil du mest sannsynlig få utfordringer med fukt og lukt på bad. Ønsker du ikke å rense viften selv kan du leie vaktmester for å gjøre det. Du avtaler tid og pris direkte med GOS (Gamle Oslo Servicesentral)   http://gos.no/

Rengjøring sluk

En gang i året minst må du selv rense sluket på badet. Det hindrer vond lukt og sikrer at vannet renner raskt ned. 1) Du tar av sluklokket, 2) du finner en kopp nede i sluken som du tar opp. Det anbefales at du vasker av den i en bøtte med varmt vann og såpe. Plasser «koppen» tilbake og pass på at den sitter som tidligere. Da unngår du lukt. Du vil merke stor forskjell på hvor raskt vannet renner ned. Ønsker du ikke å gjøre dette selv så kan du leie vaktmesteren til å gjøre det. Du avtaler tid og pris direkte med GOS (Gamle Oslo Servicesentral)   http://gos.no/

ELbil lading

I januar vil Datek Installasjon as etablere infrastrukur for elbillading og oppgradering av belysning i kjelleren Klosterenga og Justiskroken borettslag. Ladepunkter settes opp for de som ønsker å bestille dette på sin parkeringsplass. Belysningen skal oppgraderes til LED-belysning rett i etterkant. Bileiere som har parkert i kjelleren må påregne å måtte flytte bilen i kortere perioder mens arbeidet pågår. Alt av støyende arbeid (det skal ikke være mye) skal utføres mellom 08.00 og 16.00.

Hvorfor gjør vi dette?

Stadig flere andelseiere ønsker å kunne kjøpe elbil og lade denne på egen parkeringsplass. Beboere i borettslag vil snart også ha krav på å kunne sette opp ladepunkt på samme måte som beboere i sameier. Styrene i borrettslagene ønsker å etablere en felles infrastruktur fordi vi er opptatt av å ivareta sikkerheten knyttet til det elektriske anlegget i kjelleren, å balansere strømuttaket til elbillading, sikre enkle bestillingsordninger og riktig fakturering direkte til de som har lader. En samling av strømmålerne til elbillading vil også være en tilrettelegging for fremtidige «smarte» løsninger.

Vi har forhandlet frem ganske gode priser for ladepunktene!

Belysningen i kjelleren er gammel og lyspunktene trenger å skiftes ut. Vi skifter til LED-belysning som vil innebære mindre utgifter til strøm og drift. Det som trengs av kabling til oppgraderingen kan benytte infrastrukturen til elbilladere.

Ønsker du å få lader på din parkeringsplass? Bestillingsfrist 12. desember.