Hjem

Velkommen til Justiskroken borettslags hjemmeside.  Her finner du husordensregler, kontaktinformasjon og annet relevant informasjon om borettslaget.

Som beboer har du ansvar for selv å sette deg inn i reglementet og retningslinjer. Endringer på fasade, solskjerming, farger osv er fastsatt av Generalforsamlingen og kan ikke endres. Alle endringer i leiligheter skal varsles styret.

Justiskrokens borettslag er et av Oslos mest populære.  Sentralt beliggende, kort vei til barnehage, skole, bysykkel, buss og kollektivtilbud. I tillegg finner du matbutikker og kaffer i umiddelbar nærhet.

Justiskroken borettslag består av Vikengata 2, Vikengata 4 og Nonnegata 15. I tillegg til bakgård og garasjeanlegg Garagård som eies sammen med Klosterenga boretettslag.

Klosterenga park er vår nærmeste nabo. Les mer om parken og planene her: Klosterenga Park.

Bakgården er økologisk og er full av bærbusker.  Et flott sted for barn og voksne.

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til styret og annen relevante kontaktinformasjon.

VAKTTELEFON RØRLEGGER

Vaktmester (ventilasjon, sluk, hjelp til bortkjøring av søppel)                         

Gamle Oslo Service Sentral,  Heimdalsgata 36, 0578 Oslo                            

Telefon: 23 30 11 50      E-post post@gos.no

Forretningsfører (husleie, betaling)                                                                       

Boligbyggelaget USBL, Arbeidersamfunnets plass 1

Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo                                                              

Telefon: 22 98 38 00       E-post usbl@usbl.no

Styret (søknader om husdyr, endring i leilighet, husbråk):

Alle styremedlemmene har full jobb i tillegg til styrevervet og det er derfor fint om du mailer henvendelser som ikke haster. Får du ikke tak i styret kontakter du ved praktiske ting Vaktmester eller USBL.

Klage på parkering følg skiltene alle klager må skje skriftlig til parkeringsselskap. Har du spørsmål om leie av p-plass kontakt:     j.runar.pedersen@gmail.com

Relevante skjemaer for beboere kan du finne på hjemmesidene til USBL.

Styreleder Oddleif Hågensen

Vikengata 4, mob: 90147618 e-post: oddleifh@getmail.no

Styremedlem Anne Grete Tøge

Nonnegata 15, mob: 93651644 e-post: anneto@oslomet.no

Styremedlem Tone Thorsen

Vikengata 4, mob: 90180809,  e-post ton-tho2@online.no

Styremedlem Asle Reium,

Nonnegata 15, mob: 90828372 e-post: asle.reium@gmail.com 

Styremedlem Annelise Rosemary Bothner-By

Vikengata 2, mob: 957 50 961 e-post: annelisebb@gmail.com

 

Varamedlem  

Varamedlem John Runar Pedersen

Vikengata 4,  mob: 90950380  e-post: j.runar.pedersen@gmail.com

Varamedlem Ingelin Pedersen

Vikengata 2, mob: 93467241 e-post: ingelin_pedersen@yahoo.no

Varamedlem Miriam Sogn

Vikengata 4,  mob: 92866267 e-post: miriamsogn@yahoo.no

 

Garagård (Samarbeid om gårdsrom og garasje med Klosterenga borettslag)

Leif Brunsvik (leder), Klosterenga mob: 938 85 142

Knut Hernæs Nordberg, Justiskroken  mob: 454 40 973

Tri Nguyen, Klosterenga mob: 916 06 368

 

Fakturaadresse

Justiskroken Borettslag v/Boligbyggelaget Usbl                                    

946738530                                                                                                       

Postboks 2740.                                                                                                         

7439  TRONDHEIM

Fakturaer kan også sendes som EHF, evt. per e-post til faktura@usbl.no    Ved EHF oppgis deres orgnr: 946738530